kəngiz

kəngiz
is. bot. Kökü yanacaq kimi işlədilən, qış otlaqlarında yayılan bitki növü. Camaatın içindən bir dəstə dilmancın yanına yeriyib başladılar and içməyə ki, Məhəmmədəli kətdə deyil, gedib, çöldən kəngiz gətirib satsın. C. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • əngiz — f. qarışdıran …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əsrarəngiz — sif. <ər. əsrar və fars. . . . əngiz> Sirli, əsrarlı, sirr ilə dolu; anlaşılmaz. Bu qızın fitnəli və əsrarəngiz gözləri var idi. M. S. O.. Həyətə girdikdə əsrarəngiz və heyrətamiz sükut insanı vahiməyə salırdı. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Firəngiz Əlizadə — (alternative aserbaidschanische Schreibweise Firängiz Älizadä; russisch Франгиз Али Заде/Frangis Ali Sade; * 28. Mai 1947 in Baku, Aserbaidschanische SSR) ist eine aserbaidschanische Pianistin und Komponistin. Əlizadə studierte am Konservatorium… …   Deutsch Wikipedia

  • dəhşətəngiz — sif. <ər. dəhşət və fars. . . . əngiz> Dəhşətli, dəhşət doğuran; qorxunc. Sübh açılanda şahi zalim və birəhmin hökmünə görə gərək adamlar kəlləsindən minarə qurulaydı. Vaqifin başı haman dəhşətəngiz minarənin qülləsini müzəyyən edə idi. F.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heyrətəngiz — <ər. heyrət və fars. . . . əngiz> bax heyrətamiz. Nigar heyrətəngiz bir sima ilə baxdı, düşündü və böyük qardaşına fikrini açıq söyləməyə cəsarət eləmədi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • matəməngiz — sif. <ər. matəm və fars. . . . əngiz> klas. Matəmi xatırladan, hüzn və kədər doğuran. Gecənin üç payı keçmiş, mumlar, çıraqlar sönmüş, təbiəti matəməngiz bir zülmət bürümüşdü. A. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəngiz-düngüz — (Cəbrayıl, Zəngilan) seyrək, tək tək, orada burada. – Cəvizdər dəngiz düngüz gətirifdi (Cəbrayıl) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kədərəngiz — sif. <ər. kədər və fars. . . . əngiz> klas. bax kədəravər. Torpaqların üzərinə sərilmiş əlvan güllərin görünüşü qanlı bir otağın görünüşü qədər kədərəngizdir. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəməngiz — is. <ər. qəm və fars. . . . əngiz> klas. Qəm gətirən, qüssə gətirən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəngiz — (Xanlar) lovğa, dikbaş …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”